วันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนราฎร์ร่วมสามัคคีได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีกิจกรรมย่อยดังนี้

  1. คณะครูสวมใส่เสื้อสีเหลือง
  2. ผู้อำนวยการอ่านสารจากรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
  3. คณะครูและนักเรียนร่วมกันประกาศเจตนารมย์ว่าไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
  4. นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและโทษของยาเสพติด

โดยให้รับเกียรติจากผู้อำนวยการชาญณรงค์ ปานเลิศ เป็นประธานในพิธี

คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด

“มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” 26 มิถุนายน 2562 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

Coaching ผอ.ใหม่ ครั้งที่ 2

21 มิถุนายน 62 ขอขอบคุณทีม Coaching ผอ.ใหม่ ครั้งที่ 2 นำโดย ศน.จิตติมา พงษ์ไพบูลย์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.นว.2 ผอ.สุรชัย ขจรกลิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผอ.สุภาพ ศิริยา ผอ.รร.วัดหนองปลาไหล มาให้คำแนะนำแนวทางการประเมิน และเทคนิคการบริหารงาน อย่างกัลยาณมิตร